Reguli

1. Prevederi generale

1.1. Aceste reguli de cumpărare și vânzare de bunuri (denumite în continuare Reguli) reprezintă un document juridic obligatoriu pentru părțile la contractul de cumpărare și vânzare, determinând deciziile persoanei care achiziționează bunuri în magazinul online www.esaunashop.ro ( denumite în continuare Cumpărător) și UAB „Poilsio sprendimai” (denumit în continuare Vânzător; Cumpărătorul și Vânzătorul, denumite în continuare în mod colectiv Părțile) drepturi reciproce, îndatoriri, responsabilități și alte condiții aplicabile achiziției și vânzării de mărfuri în magazinul online www.esaunashop.ro.

1.2. În magazinul electronic www.esaunashop.ro, toate persoanele cărora li se acordă un astfel de drept prin legile Republicii Lituania, ținând cont de capacitatea lor civilă (în cazul în care Cumpărătorul este persoană fizică), au dreptul să fie Cumpărători, atât direct, cât și prin reprezentanți legali.

1.3. Prin achiziționarea de bunuri din magazinul online www.esaunashop.ro, Cumpărătorul este de acord necondiționat cu aplicarea integrală atât a acestor Reguli, cât și a condițiilor stabilite pentru încheierea și executarea altor contracte de vânzare ale Vânzătorului, prezentate în alte secțiuni ale magazinului online. www.esaunashop.ro, cum ar fi bifarea casetei de lângă linkul „Sunt de acord cu Regulile pentru cumpărarea și vânzarea de bunuri” în timpul înregistrării. În cazul în care cumpărătorul nu este de acord cu Regulile, nu are voie să se înregistreze și să încheie contractul(e) de cumpărare și vânzare.

1.4. Vânzătorul, în acord cu reglementările legale, are dreptul de a modifica, clarifica sau completa Regulile în mod unilateral în orice moment. Regulile, modificate în oricare dintre modurile mai sus menționate, intră în vigoare din momentul publicării lor publice în magazinul online www.esaunashop.ro și se aplică tuturor contractelor de cumpărare și vânzare încheiate din acest moment.

2. Încheierea și executarea contractului de cumpărare-vânzare

2.1. Contractul de cumparare si vanzare de bunuri intre Cumparator si Vanzator se considera incheiat din momentul in care Cumparatorul, dupa alegerea produsului(produselor), formandu-si cosul si introducerea sau marcarea tuturor datelor obligatorii, face click pe butonul „Cumpara " link.

2.2. Contractul de vânzare-cumpărare are putere de lege pentru părțile sale și trebuie executat în mod corespunzător.

2.3. Contractul de cumpărare-vânzare este valabil până la executarea sa integrală.

2.4. Fiecare contract de cumpărare-vânzare încheiat în modul mai sus menționat este stocat în baza de date a magazinului electronic www.esaunashop.ro.

3. Drepturile cumpărătorului

3.1. Cumpărătorul are dreptul de a cumpăra bunuri din magazinul online www.esaunashop.ro, în conformitate cu prezentele Reguli, alte informații furnizate public de Vânzător și acte juridice ale Republicii Lituania.

3.2. Cumpărătorul are dreptul de a refuza contractul de cumpărare și vânzare încheiat în magazinul online www.esaunashop.ro prin notificarea vânzătorului în scris în termen de 7 (șapte) zile lucrătoare de la data primirii mărfii.

3.3. Clauza 3.2 din prezentele Reguli nu se aplică contractelor de vânzare încheiate pentru bunuri care au fost realizate conform unei comenzi individuale sau sunt în mod evident adaptate unui anumit Cumpărător sau care, datorită naturii lor, nu pot fi returnate Vânzătorului după ce au fost prezentate către Cumpărător din cauza pierderii sau deteriorării evidente a proprietăților mărfurilor, sunt perisabile sau vor expira în curând sau au expirat deja, cumpărare - vânzare.

3.4. Cumpărătorul poate folosi dreptul prevăzut în Clauza 3.2 din Reguli numai dacă articolul cumpărat și vândut este de înaltă calitate, nedeteriorat, nu a fost folosit și aspectul său nu s-a schimbat fundamental.

3.5. În cazul în care Cumpărătorul achiziționează mai mult de un articol (un set de bunuri) în magazinul online www.esaunashop.ro și intenționează să își exercite dreptul prevăzut la Clauza 3.2 din Reguli, Cumpărătorul nu poate exercita acest drept numai în raport cu unul sau mai multe elemente din acest set. În acest caz, Cumpărătorul trebuie să returneze Vânzătorului întregul set de bunuri. Dacă cel puțin unul dintre bunurile returnate din setul nu îndeplinește cerințele prevăzute în clauzele 3.4 și 9.5 din Reguli, Vânzătorul are dreptul de a refuza să accepte setul de bunuri returnate, adică să nu accepte refuzul Cumpărătorului de a contractul de cumpărare - vânzare.

3.6. Dreptul Cumpărătorului prevăzut la punctul 3.2 din Reguli este implementat în conformitate cu Decretul din 2001 al Ministrului Economiei. 17 august prin ordinul nr. 258 „Cu privire la aprobarea regulilor de vânzare de bunuri și prestări de servicii atunci când contractele se încheie prin mijloace de comunicare”.

3.7. Cumpărătorul are alte drepturi prevăzute în prezentele Reguli și acte juridice ale Republicii Lituania.

4. Responsabilitățile cumpărătorului

4.1. Înainte de încheierea primului contract de cumpărare-vânzare în magazinul online www.esaunashop.ro, Cumpărătorul trebuie să se înregistreze în acest magazin, adică să furnizeze Vânzătorului toate datele specificate și să fie de acord cu prezentele Reguli în conformitate cu procedura specificată la punctul 1.3 din acesta.

4.2. După încheierea contractului de cumpărare-vânzare, Cumpărătorul trebuie să achite prețul specificat în comanda efectuată în magazinul online www.esaunashop.ro pentru bunuri și livrarea acestora, precum și alte plăți, dacă acestea sunt prevăzute la încheierea contractului.

4.3. Cumpărătorul trebuie să accepte bunurile achiziționate de la Vânzător.

4.4. Cumpărătorul se obligă să stocheze în mod corespunzător și să nu transfere către terți datele sale de conectare, pe care Vânzătorul le confirmă în timpul înregistrării Cumpărătorului. În cazul în care Cumpărătorul divulgă sau pierde datele de conectare sau devine în orice fel cunoscut unor terți, Cumpărătorul trebuie să informeze imediat Vânzătorul despre acest lucru în modalitățile specificate în secțiunea „Contact” a magazinului electronic www.esaunashop.ro.

4.5. Dacă datele furnizate de Cumpărător în timpul înregistrării se modifică, Cumpărătorul trebuie să actualizeze aceste date imediat. Neîndeplinirea acestei obligații a Cumpărătorului elimină responsabilitatea Vânzătorului pentru executarea potențial necorespunzătoare a contractului de cumpărare-vânzare, în măsura în care o astfel de executare posibil necorespunzătoare este influențată de neîndeplinirea de către Cumpărător a obligației respectivului Cumpărător și dacă Vânzătorul suferă pierderi din cauza neîndeplinirea de către Cumpărător a acestei obligații, Cumpărătorul trebuie să le despăgubească integral.

4.6. Cumpărătorul are alte obligații stipulate în prezentele Reguli și acte juridice ale Republicii Lituania și trebuie să le îndeplinească.

5. Drepturile vânzătorului

5.1. Vânzătorul are dreptul să determine dimensiunea minimă a coșului de mărfuri la discreția sa, adică suma minimă, dacă nu este atinsă, comanda Cumpărătorului nu va fi executată. În acest caz (dacă nu se atinge suma minimă stabilită) nu există posibilitatea încheierii unui contract de cumpărare-vânzare.

5.2. În cazul în care Cumpărătorul încearcă să deterioreze funcționarea, funcționarea stabilă sau securitatea magazinului electronic www.esaunashop.ro, precum și încalcarea obligațiilor sale prevăzute în prezentele Reguli sau actele juridice ale Republicii Lituania, Vânzătorul are dreptul de a limitează, suspendă sau încetează imediat capacitatea Cumpărătorului de a utiliza magazinul electronic www.esaunashop.ro fără notificare prealabilă și nu este responsabil pentru nicio pierdere aferentă Cumpărătorului.5.2. În cazul unor circumstanțe importante, Vânzătorul are dreptul de a înceta temporar sau pe termen nedeterminat funcționarea magazinului online www.esaunashop.ro fără notificarea prealabilă a Cumpărătorului și nu este responsabil pentru nicio pierdere aferentă Cumpărătorului.

5.3. Vânzătorul are alte drepturi prevăzute în prezentele Reguli și acte juridice ale Republicii Lituania.

6. Responsabilitățile vânzătorului

6.1. Vânzătorul se obligă să permită Cumpărătorului să utilizeze în mod corespunzător serviciile oferite de magazinul online www.esaunashop.ro în condițiile prevăzute în prezentul Regulament. Cu toate acestea, Vanzatorul nu este responsabil pentru eventualele pierderi pe care Cumparatorul le poate suferi din cauza defectiunilor tehnice sau de alta natura sau a erorilor de transmitere a datelor ale magazinului electronic www.esaunashop.ro, indiferent de originea acestora.

6.2. Vânzătorul se obligă să respecte confidențialitatea Cumpărătorului, să protejeze informațiile personale ale Cumpărătorului transferate Vânzătorului și să prelucreze datele personale specificate de Cumpărător numai în conformitate cu Capitolul 11 din Reguli și actele juridice ale Republicii Lituania.

6.3. In situatia in care Cumparatorul, la incheierea contractului de cumparare-vânzare, alege sa ii livreze marfa lui (Cumparatorului) in loc sa le ridice insusi de la Vanzator, Vanzatorul se obliga sa livreze marfa achizitionata de catre Cumparator la adresa specificate de Cumpărător în condițiile prevăzute la Capitolul 8 din Reguli.

6.4. Vânzătorul, neputând furniza Cumpărătorului produsul comandat din cauza unor împrejurări importante, se obligă să îi ofere un produs similar sau cât mai asemănător. În cazul în care Cumpărătorul refuză să accepte astfel de bunuri oferite de către Vânzător, Vânzătorul se obligă să returneze cumpărătorului banii plătiți de Cumpărător în termen de 10 (zece) zile lucrătoare de la data primirii unui astfel de refuz scris de către Cumpărător și este scutit de orice responsabilitate pentru a nu furniza bunurile Cumpărătorului.

6.5. Dupa ce Cumparatorul isi exercita dreptul prevazut in Clauza 3.2 din Reguli, Vanzatorul se obliga sa returneze Cumparatorului banii platiti in termen de 10 (zece) zile lucratoare de la data primirii marfii returnate. În cazul în care Cumpărătorul a plătit bunurile în numerar sau prin transfer în contul bancar al Vânzătorului (fără a utiliza servicii bancare electronice), la returnarea bunurilor, Cumpărătorul trebuie să furnizeze în scris Vânzătorului detaliile contului său bancar. În acest caz, banii plătiți de Cumpărător îi vor fi returnați în termen de 10 (zece) zile lucrătoare de la data livrării acestei instrucțiuni către Vânzător.

6.6. In cazurile prevazute in Clauzele 6.4 si 6.5 din Reguli, Vanzatorul se obliga sa returneze banii Cumparatorului in conformitate cu procedura specificata in Clauza 9.2 din Reguli.6.7. Vânzătorul are alte obligații stipulate în prezentele Reguli și acte juridice ale Republicii Lituania și trebuie să le îndeplinească.

7. Prețul mărfurilor, procedura și condițiile de plată a mărfurilor

7.1. În magazinul online www.esaunashop.ro, toate prețurile mărfurilor și livrarea acestora, precum și orice alte posibile plăți, sunt indicate cu taxa pe valoarea adăugată inclusă în preț.

7.2. Cumpărătorul este de acord ca documentele de cumpărare și vânzare - facturi cu TVA, care sunt și documente care confirmă dreptul Cumpărătorului de a returna, schimba sau repara bunurile aflate în garanție, să îi fie prezentate împreună cu bunurile achiziționate.

7.3. Cumpărătorul poate plăti bunurile achiziționate Vânzătorului în numerar în momentul livrării bunurilor către Cumpărător, prin plată anticipată folosind servicii bancare electronice sau prin efectuarea unei plăți anticipate de la orice bancă sau altă instituție de credit în contul bancar al Vânzătorului specificat în Secțiunea „Contacte” a magazinului online www.esaunashop.ro.

7.4. Cumpărătorul plătește numerar pentru bunuri persoanei care le transferă (reprezentantul vânzătorului) în momentul livrării bunurilor către Cumpărător. În caz de neplată a sumei integrale a mărfurilor și a livrării acestora, precum și a tuturor celorlalte plăți, dacă acestea au fost prevăzute la momentul încheierii contractului, bunurile nu sunt transferate Cumpărătorului, iar cumpărarea-vânzare contractul se consideră reziliat din acest moment din cauza încălcării fundamentale a contractului de către Cumpărător. Într-un astfel de caz, Cumpărătorul trebuie să acopere toate pierderile suferite de Vânzător legate de rezilierea contractului de vânzare.

7.5. Cumpărătorul poate plăti pentru bunuri utilizând servicii bancare electronice dacă Vânzătorul a încheiat un acord corespunzător cu banca Cumpărătorului. În acest caz, un link din magazinul online www.esaunashop.ro este furnizat către Banca Cumpărătorului pe Internet. In acest caz, la efectuarea tranzactiilor monetare in sistemul bancar electronic al bancii, raspunderea pentru securitatea datelor Cumparatorului revine bancii respective.

7.6. În cazul în care Cumpărătorul plătește bunurile prin transfer de la orice bancă sau altă instituție de credit în contul Vânzătorului (fără a utiliza servicii bancare electronice), în termen de 24 de ore de la clic pe link-ul „Cumpără”, Cumpărătorul trebuie să trimită un e-mail Vânzătorului confirmarea plății din partea băncii relevante sau a altei instituții de credit. Vânzătorul are dreptul de a începe executarea contractului de cumpărare-vânzare numai după primirea confirmării specificate. În cazul în care Cumpărătorul nu confirmă plata mărfurilor în termenul și metoda specificate, Vânzătorul are dreptul să considere că Cumpărătorul a refuzat contractul de cumpărare-vânzare și să anuleze comanda Cumpărătorului.

7.7. Conform articolului 6.313 din CC În data de 7, după ce Cumpărătorul transmite comanda de produs și Vânzătorul o confirmă, prețul produsului poate fi modificat, ținând cont de indicatorii obiectivi care afectează prețul produsului prevăzuți de lege ( modificarea costurilor, costuri suplimentare, eroare tehnică etc.). În cazul unei astfel de modificări a prețului produsului, Cumpărătorul are dreptul de a refuza cumpărarea produsului, iar Vânzătorul are dreptul de a-l vinde. Într-un astfel de caz, oricare dintre părți, după notificarea celeilalte părți în scris, are dreptul de a rezilia contractul de cumpărare și vânzare de bunuri. Părțile convin ca pierderile aferente rezilierii contractului de vânzare din cauza motivului specificat în prezenta clauză să nu fie compensate reciproc.

8. Livrarea mărfurilor către Cumpărător

8.1. Atunci când cumpără mărfuri din magazinul online www.esaunashop.ro, Cumpărătorul trebuie să aleagă una dintre modalitățile de livrare a mărfurilor către el - să folosească serviciul de livrare a mărfurilor furnizat de Vânzător pe întreg teritoriul Republicii Lituania sau să ridice bunurile de la Vânzător la magazinul Vânzătorului.

8.2. Doar Cumpărătorul, reprezentantul său legal sau persoana indicată de Cumpărător la momentul plasării comenzii poate ridica bunurile de la Vânzător. Persoana care primește mărfurile trebuie să prezinte reprezentantului Vânzătorului care predă bunurile un document de identificare personal valabil (carte de identitate, pașaport sau permis de conducere eliberat după 01.01.2003), iar în cazul reprezentării - un document care confirmă reprezentarea corespunzătoare.

8.3. Vânzătorul informează Cumpărătorul despre data și ora livrării mărfurilor sau ridicării la magazinul vânzătorului convenit în anunțul furnizat de Cumpărător către Vânzător la adresa de e-mail specificată de Cumpărător în timpul înregistrării. Cumpărătorul, după ce a încheiat un contract de cumpărare și vânzare cu Vânzătorul, se obligă să verifice în mod constant căsuța de e-mail specificată pentru Vânzător în timpul înregistrării, până la notificarea Vânzătorului despre livrarea sau ridicarea mărfurilor de la magazinul vânzătorului convenit. este primit. În ziua livrării mărfurilor, reprezentantul Vânzătorului poate contacta telefonic persoana care acceptă mărfurile pentru a coordona ora exactă de livrare a mărfii.

8.4. În magazinul vânzătorului convenit, Cumpărătorul sau o altă persoană specificată în Clauza 8.2 din Reguli trebuie să ridice mărfurile în timpul programului de lucru al acestui magazin nu mai târziu de 3 (trei) zile lucrătoare, socotite de la data primirii vânzătorului. notificare către Cumpărător la adresa de e-mail specificată de Cumpărător în timpul înregistrării. În cazul în care Cumpărătorul sau o altă persoană specificată în Clauza 8.2 din Reguli nu ridică bunurile în această perioadă, Vânzătorul are dreptul de a rezilia contractul de cumpărare-vânzare din cauza încălcării fundamentale a contractului de către Cumpărător. Într-un astfel de caz, Cumpărătorul trebuie să acopere toate pierderile suferite de Vânzător legate de rezilierea contractului de vânzare.

8.5. Cumpărătorul plătește pentru livrarea mărfurilor la adresa specificată de Cumpărător. Prețul exact al serviciului de livrare depinde de locul de livrare a mărfurilor comandate, de cantitatea, prețul, greutatea acestora și de dorința sau nedorința Cumpărătorului de a utiliza serviciul de livrare cu plată furnizat de Vânzător la locul clădirii specificat de Cumpărător. , și este furnizat Cumpărătorului numai după ce comanda a fost complet formată.

8.6. Serviciul de aducere a mărfurilor la locul clădirii specificat de Cumpărător trebuie comandat înainte de plata bunurilor și serviciilor selectate.

8.7. În cazurile individuale specificate de Vânzător, serviciile de livrare și livrare a mărfurilor la locația clădirii specificate de Cumpărător pot fi gratuite pentru Cumpărător.

8.8. În cazurile individuale specificate de Vânzător, ținând cont de locul de livrare a mărfurilor (de exemplu, în orașul Neringa sau partea orașului Klaipėda situată în Spitul Curonian) și alte circumstanțe, serviciul de livrare a mărfurilor către Cumpărătorul este supus unor taxe suplimentare.

8.9. Persoana care accepta marfa impreuna cu reprezentantul Vanzatorului care preda marfa trebuie sa verifice starea ambalajului marfii, cantitatea, sortimentul si calitatea marfii si sa semneze documentul de acceptare - predare marfa. După ce persoana care primește mărfurile semnează documentul de acceptare - predare a mărfurilor, Cumpărătorul confirmă că bunurile i-au fost predate în starea, cantitatea, sortimentul și calitatea corecte, nu există daune la bunuri, a căror bază este nu este un defect de fabricație și nu există discrepanțe în setul de produse.

8.10. După ce a observat că ambalajul mărfurilor livrate sau bunurile în sine sunt în vreun fel deteriorate sau asamblate necorespunzător, persoana care acceptă mărfurile trebuie să noteze acest lucru în documentul de recepție - predare a mărfurilor și, în prezența reprezentantului Vânzătorului, să întocmească un act act în formă liberă de deteriorare a mărfurilor sau nerespectare a ansamblului convenit. În cazul în care persoana care primește mărfurile nu efectuează aceste acțiuni, Vânzătorul este eliberat de orice responsabilitate față de Cumpărător pentru deteriorarea mărfurilor, dacă temeiul producerii unei astfel de daune nu este un defect de fabrică și pentru neconcordanțe în compoziția mărfurile, care pot fi observate la inspectarea mărfurilor în timpul recepției - predarea acestora.

8.11. În cazul în care este detectată doar o încălcare a ambalajului transportului de mărfuri, dar nu sunt detectate neconcordanțe în ceea ce privește cantitatea, sortimentul și calitatea mărfurilor, Vânzătorul trebuie să execute contractul de cumpărare - vânzare. In acest caz, persoana care accepta marfa trebuie sa accepte marfa, dar trebuie sa noteze si incalcarea ambalajului marfii in documentul de receptie - predare marfa. După ce persoana care primește mărfurile acceptă mărfurile și semnează documentul de acceptare - predare a mărfurilor și notificări despre încălcarea ambalajului mărfurilor, se consideră că mărfurile au fost livrate în ambalaj deteriorat, dar cantitatea, sortimentul și calitatea mărfii. respectă termenii contractului de cumpărare - vânzare.

8.12. In cazul in care sunt detectate neconcordante in cantitatea si/sau sortimentul si/sau calitatea marfii, persoana care accepta marfa trebuie sa nu accepte marfa si sa noteze defectele marfii in documentul de receptie - predare marfa. Într-un astfel de caz, nu se consideră că Cumpărătorul, în cazul în care persoana care primește bunurile refuză să le accepte din cauza defectelor bunurilor, a încălcat în vreun fel contractul de cumpărare-vânzare, iar Vânzătorul și Cumpărătorul convin separat. privind executarea corespunzătoare, modificarea sau rezilierea contractului de cumpărare-vânzare ulterioară. Cu toate acestea, în cazul în care persoana care primește mărfurile acceptă mărfurile și semnează documentul de recepție - predare a mărfurilor fără a face niciun comentariu cu privire la eventualele defecte ale acestora, se consideră că Vânzătorul a executat contractul de cumpărare - vânzare în mod corespunzător și în totalitate, precum și condițiile pentru se aplică eliberarea Vânzătorului de răspundere față de Cumpărător specificată la punctul 8.10 din Reguli.

8.13. În cazul în care bunurile nu sunt livrate Cumpărătorului la data de livrare specificată de către Vânzător, Cumpărătorul trebuie să informeze imediat Vânzătorul despre acest lucru. Neîndeplinirea acestei obligații, Cumpărătorul nu are dreptul de a face pretenții corespunzătoare vânzătorului, precum și nici dreptul de a cere despăgubiri pentru eventualele pierderi ale Cumpărătorului legate de nelivrarea sau livrarea întârziată a bunurilor.

8.14. Vânzătorul este eliberat de răspundere față de Cumpărător pentru nelivrarea sau livrarea cu întârziere a mărfurilor, dacă bunurile nu sunt livrate sau livrate cu întârziere Cumpărătorului din vina Cumpărătorului sau din cauza unor circumstanțe independente de voința Cumpărătorului.

8.15. Alte condiții de livrare a mărfurilor către Cumpărător sunt specificate în secțiunea „Livrare” a magazinului online www.esaunashop.ro. În cazul unor neconcordanțe între condițiile de livrare a mărfurilor către Cumpărător, prevăzute în prezentul Regulament și secțiunea menționată mai sus a magazinului electronic www.esaunashop.ro, vor prevala condițiile prevăzute în Regulament.

9. Returnare și schimb de mărfuri

9.1. Returul și schimbul de bunuri se efectuează în conformitate cu ordinul ministrului economiei precizat la pct. 3.6 din Regulament și în conformitate cu ordinul ministrului economiei din 29.06.2001 nr. 217 „Cu privire la aprobarea regulilor de returnare și schimb de articole”.

9.2. Banii pentru marfa returnata se platesc prin transfer de plata in contul bancar al Cumparatorului, cu respectarea conditiilor specificate in clauzele 6.4 si 6.5 din Reguli. Dacă Cumpărătorul și plătitorul pentru bunuri sunt persoane diferite, banii pentru bunurile returnate se plătesc în contul bancar al persoanei care a plătit bunurile.

9.3. În cazul în care Cumpărătorul refuză contractul de cumpărare-vânzare a bunurilor, exercitând dreptul prevăzut în Clauza 3.2 din Reguli, bunurile sunt returnate pe cheltuiala Cumpărătorului, iar banii plătiți de Cumpărător pentru bunuri sunt returnați Cumpărătorului în termen de 10 ( zece) zile lucrătoare din ziua returnării bunurilor către Vânzător. Banii plătiți de Cumpărător Vânzătorului pentru servicii suplimentare, cum ar fi livrarea de bunuri sau livrarea de bunuri la locația clădirii specificate de Cumpărător, nu vor fi returnați Cumpărătorului.

9.4. Cumpărătorul returnează bunurile Vânzătorului pe cheltuiala sa. Cumpărătorul poate conveni cu Vânzătorul asupra serviciului plătit furnizat de Vânzător în cazul returnării bunurilor, să ridice bunurile returnate chiar de la Cumpărător.

9.5. Bunurile se returnează în ambalajul original, îngrijit (această condiție nu se aplică în cazul returnărilor de mărfuri de calitate scăzută), mărfurile trebuie să fie nedeteriorate, nefolosite, în aspectul original (etichete intacte, folie de protecție nesmulsă, etc.; această condiție nu se aplică în cazul retururilor de bunuri de calitate scăzută) și aceeași configurație ca și bunurile primite de Cumpărător de la Vânzător.

9.6. La returnarea bunurilor, Cumparatorul trebuie sa furnizeze Vanzatorului toate documentele primite impreuna cu marfa, inclusiv documentul de acceptare - predare a acestora. Retragerea cumparatorului din contractul de cumparare si vanzare si returnarea marfii catre vanzator se formalizeaza cu documente in forma stabilita de vanzator.

9.7. Cumpărătorul sau reprezentantul său legal are dreptul de a returna bunurile Vânzătorului și de a semna documentele specificate în Clauza 9.6 din Reguli. În momentul returnării bunurilor, persoana care returnează bunurile trebuie să prezinte reprezentantului Vânzătorului unul dintre documentele valabile care confirmă identitatea personală specificate la punctul 8.2 din Reguli, iar în cazul reprezentării - un document care confirmă reprezentarea corespunzătoare.

9.8. Alte conditii de returnare si schimb de bunuri sunt specificate in sectiunea „Garantii” a magazinului online www.esaunashop.ro. În cazul unor neconcordanțe între condițiile de returnare și schimb de mărfuri prevăzute în prezentul Regulament și secțiunea menționată mai sus a magazinului electronic www.esaunashop.ro, prevalează condițiile stipulate în Regulament.

9.9. În cazul în care Cumpărătorul încalcă în vreun fel una sau mai multe dintre condițiile prevăzute în prezentul articol din Reguli și în secțiunea magazinului electronic www.esaunashop.ro specificată în Clauza 9.8 din Reguli, Vânzătorul are dreptul de a nu accepta retragerea Cumparatorului din contractul de cumparare-vânzare si sa nu accepte marfa returnata.

10. Garanția calității produsului

10.1. Vânzătorul sau producătorul mărfurilor oferă o garanție de calitate valabilă pentru o anumită perioadă de timp pentru bunurile vândute. Termenul de garanție și alte condiții de utilizare a serviciului de garanție sunt specificate în descrierile produselor.

10.2. Garanția nu se aplică datelor conținute în mediile electronice de informare, iar Vânzătorul nu compensează pierderile Cumpărătorului sau ale terților rezultate din pierderea sau restaurarea acestor date.

10.3. În cazul în care Vânzătorul sau producătorul nu oferă o garanție de calitate pentru anumite tipuri de mărfuri, se aplică garanția prevăzută de actele juridice relevante.

10.4. Vânzătorul însuși nu oferă servicii de garanție pentru mărfuri. În fiecare caz, atunci când Cumpărătorul dorește să folosească astfel de servicii, Vânzătorul îl îndreaptă pe Cumpărător către o persoană care furnizează servicii de garanție.

10.5. Alte condiții de garanție a calității produsului sunt specificate în secțiunea „Garanții” a magazinului online www.esaunashop.ro. În cazul unor neconcordanțe între condițiile de garantare a calității produsului prevăzute în prezentul Regulament și secțiunea menționată mai sus a magazinului online www.esaunashop.ro, prevalează condițiile prevăzute în Regulament.

11. Responsabilitatea părților, protecția și prelucrarea datelor cu caracter personal

11.1. Cumpărătorul este responsabil pentru toate acțiunile sale efectuate folosind magazinul electronic www.esaunashop.ro.

11.2. În timpul înregistrării, Cumpărătorul trebuie să furnizeze Vânzătorului datele personale necesare pentru îndeplinirea corectă a comenzii de bunuri. Prin efectuarea acestor acțiuni, Cumpărătorul confirmă că el și reprezentanții săi știu că au dreptul de a refuza furnizarea datelor lor personale, dar înțeleg că datele cu caracter personal sunt necesare și necesare pentru a identifica fără ambiguitate Cumpărătorul și/sau reprezentanții acestuia pentru in scopul incheierii si executarii contractelor de cumparare si vanzare, si fara furnizarea de date cu caracter personal si/sau neconsimtamantul pentru prelucrarea acestora in scopurile specificate in prezentul articol, contractul de cumparare vanzare nu va putea fi incheiat sau executat.

11.3. Prin aprobarea acestor Reguli, Cumpărătorul este de acord ca datele sale personale să fie prelucrate în scopuri de identificare, vânzare de bunuri în magazinul electronic www.esaunashop.ro, analiza activităților Vânzătorului și marketing direct. Cumpărătorul este de asemenea de acord să trimită mesaje informative la adresa de e-mail și numărul de telefon indicate de acesta, care sunt necesare pentru îndeplinirea comenzii de mărfuri.

11.4. Adresa și/sau adresa de e-mail și/sau numărul de telefon ale Cumpărătorului sunt prelucrate în scopuri de marketing direct numai dacă Cumpărătorul bifează secțiunile relevante în timpul înregistrării sau comenzii bunurilor în magazinul online www.esaunashop.ro. Cumpărătorul are dreptul de a instrui Vânzătorul în orice moment că datele sale (ale Cumpărătorului) specificate mai sus nu vor mai fi prelucrate în scopul marketingului direct, iar Vânzătorul trebuie să respecte cererea Cumpărătorului.

11.5. Vânzătorul se obligă să nu dezvăluie datele personale ale Cumpărătorului către terți, cu excepția partenerilor vânzătorului, care asigură livrarea bunurilor către Cumpărător, livrarea la locația clădirii specificată de Cumpărător sau alte servicii legate de îndeplinirea corespunzătoare. a comenzii Cumpărătorului. În toate celelalte cazuri, datele personale ale Cumpărătorului pot fi dezvăluite către terți numai în conformitate cu procedura stabilită prin actele juridice ale Republicii Lituania.

11.6. La acceptarea sau returnarea mărfurilor, actul de identitate al persoanei care acceptă sau returnează aceste bunuri și datele personale cuprinse în acestea sunt folosite numai pentru identificarea corectă a persoanei.

11.7. Cumpărătorul este responsabil pentru corectitudinea datelor cu caracter personal și a altor date furnizate în timpul înregistrării. În cazul în care datele furnizate de Cumpărător sunt incorecte și/sau inexacte, responsabilitatea pentru consecințele furnizării acestor date revine exclusiv Cumpărătorului, care trebuie să acopere toate pierderile vânzătorului care decurg din incorectitudinea și/sau inexactitatea acestor date furnizate de către Cumpărător. Cumpărătorul.

11.8. În conformitate cu articolul 8 din Legea semnăturii electronice. 3, Părțile convin ca confirmarea acțiunilor Cumpărătorului în magazinul online www.esaunashop.ro pe baza datelor de conectare ale Cumpărătorului să fie supusă articolului 8 din legea menționată anterior. 1 d. puterea juridică stabilită a unei semnături electronice, adică are aceeași forță juridică ca și semnătura pe documente scrise și este admisibilă ca probă în instanță.

11.9. Cumpărătorul, care a încălcat obligația de a asigura securitatea datelor sale de autentificare prevăzută la punctul 4.4 din Reguli, este pe deplin responsabil pentru consecințele ce decurg din transferul acestor date către terți. Atunci când orice persoană se conectează la magazinul online www.esaunashop.ro folosind datele de conectare ale Cumpărătorului, o astfel de persoană este considerată Cumpărător, iar toate acțiunile efectuate la conectarea la magazinul online www.esaunashop.ro folosind datele de conectare ale Cumpărătorului sunt considerate efectuate. de către Cumpărător. Cumpărătorul poartă întreaga responsabilitate pentru consecințele unor astfel de acțiuni.

11.10. În cazul în care Cumpărătorul accesează alte site-uri web prin link-uri din magazinul online al Vânzătorului, Vânzătorul nu este responsabil pentru informațiile furnizate pe site-urile altor companii, instituții, organizații sau oricăror alte terțe părți sau pentru activitățile acestor companii, instituții, organizații sau oricare alți terți, nici nu îi supraveghează, nu îi controlează sau îi reprezintă.

11.11. Vânzătorul nu este responsabil pentru faptul că dimensiunea, culoarea, forma sau alți parametri ai mărfurilor din magazinul online www.esaunashop.ro pot să nu corespundă cu mărimea, forma, culoarea sau alți parametri reale ai mărfurilor din cauza caracteristicile display-ului (monitorului) utilizat de Cumpărător.

11.12. Vânzătorul este eliberat de orice responsabilitate în cazurile în care Cumpărătorul, indiferent de cerințele Vânzătorului și de obligațiile acestuia (Cumparatorului), nu s-a familiarizat cu aceste Reguli, deși o astfel de obligație a fost prevăzută pentru el și i s-a oferit ocazia.

12. Furnizarea de informații

12.1. Părțile sunt de acord că magazinul online www.esaunashop.ro conține toate informațiile, inclusiv, dar fără a se limita la, prezentele Reguli, alte condiții stabilite de Vânzător pentru încheierea și executarea contractelor de cumpărare și vânzare, prevăzute în alte secțiuni ale site-ului online. magazinul www.esaunashop.ro, iar CC 6.366 art. A 8-a informație specificată este considerată scrisă de Vânzător către Cumpărător.

12.2. Cumpărătorul confirmă că, atunci când cumpără mărfuri în magazinul online www.esaunashop.ro, s-a familiarizat cu informațiile furnizate de Vânzător, specificate la articolul 6.366 din Codul civil. 8 și am înțeles-o complet. Vânzătorul furnizează aceste informații Cumpărătorului atât în prezentele Reguli, cât și în alte secțiuni ale magazinului electronic www.esaunashop.ro.

12.3. Vânzătorul trimite toate notificările Cumpărătorului la adresa de e-mail furnizată în timpul înregistrării Cumpărătorului.

12.4. Cumparatorul trimite toate mesajele, intrebarile sau reclamatiile Vanzatorului folosind metodele indicate in sectiunea „Contact” a magazinului electronic www.esaunashop.ro.

13. Dispoziții finale

13.1. Interpretarea acestor Reguli și aspectelor legate de încheierea și executarea contractelor de cumpărare și vânzare încheiate cu mijloace de comunicare care nu sunt discutate în acestea se aplică legea Republicii Lituania.

13.2. Orice dispută, dezacord sau reclamație care decurge din sau este legată de acești Termeni va fi rezolvată prin negociere. În cazul în care acestea nu reușesc, disputa dintre Părți este examinată de instanța competentă de la sediul Vânzătorului.

13.3. Dacă, din orice motiv, unul sau mai mulți dintre termenii acestor Condiții sunt considerați ilegali, invalidi sau inaplicabili, acest lucru nu va afecta toți ceilalți termeni ai Termenilor. În acest caz, toți ceilalți termeni ai Regulilor vor fi interpretați fără a ține cont de termenul ilegal, invalid sau inaplicabil.

13.4. Oriunde rezultă din context, masculinul include femininul (și invers), singularul include pluralul, iar pluralul include singularul.